GRATIS MUZIEKLESSEN VOOR KINDEREN

De afgelopen weken zijn er, door leden van Muziekvereniging Meierijstad ondersteund door andere Rooise muziekverenigingen, samen met de CHV Academy, lessen gegeven op diverse basisscholen: Deze lessen worden jaarlijks in 2 rondes gegeven aan alle basisscholen in Eerde en in de oude gemeente Sint-Oedenrode.

Dit keer was het de beurt aan de kinderen van de basisscholen in Olland, Boskant, Dommelrode en van OBS De Springplank. Verschillende muzikanten zijn langs geweest in de klas en brachten hun eigen instrumenten mee, om daar iets over te vertellen en te laten horen hoe zo’n instrument klinkt. Natuurlijk mochten de kinderen ook zelf proberen om geluid te krijgen uit de verschillende blaasinstrumenten.
Het is ontzettend leuk om te zien hoe enthousiast kinderen hierop reageren.

Als vervolg op deze kennismakingslessen, wordt vanaf 20 november een blazersklas georganiseerd. Dat houdt in 5 gratis lessen op Mariendael op woensdag van 17.00 tot 17.45, onder leiding van Peter Spierings. Misschien wil je graag leren spelen op een saxofoon, dwarsfluit, trompet of klarinet…..meld je dan aan en kom het eens proberen. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen van groep 4-5-6. Natuurlijk zijn ook kinderen van de overige basisscholen in Sint-Oedenrode en Eerde, die dit keer geen bezoek hebben gehad van de muzikanten, van harte welkom om deel te nemen aan deze blazersklas. Kinderen die interesse hebben in slagwerk worden ook van harte uitgenodigd om zich aan te melden. In onderling overleg zal dan worden bekeken wanneer zij een aantal proeflessen kunnen gaan volgen.

Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Het gezamenlijk musiceren versterkt het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden.
Wat sport is voor het lichaam, is muziekbeoefening voor de geest!

Aanmelden voor de blazersklas en voor de proeflessen slagwerk kan bij Anne van Beljouw, via telefoonnummer 06-22461230 of per mail via:
secretariaat@muziekverenigingmeierijstad.nl