Opleiding

Muziek maakt slim!
(bron: www.muziekmaaktslim.nl; een website die de moeite waard is en nog meer informatie bevat!).

Muziek maken is leuk en uitdagend. En omdat zowel de sociale ontwikkeling van kinderen alsmede het samen een resultaat neerzetten ontzettend belangrijk is, dragen wij onze jeugd een warm hart toe. Ook de volwassen leerlingen kunnen bij onze vereniging terecht.

Opleiden is een speerpunt van de vereniging. We zoeken hiervoor nadrukkelijk de verbinding met Phoenix Cultuur, die zowel in Sint-Oedenrode als in Veghel gevestigd is, en met slagwerkinstituut Beat It Muziekeducatie.

Begeleiden van leden in opleiding
In het bestuur is Anne van Beljouw aangesteld dit te begeleiden samen met de opleidingscie.

Deze commissie zal de voortgang van de muzikanten in opleiding meten en vastleggen en regelmatig overleg voeren met ouders, docenten, Phoenix Cultuur , Beat-It Muziekeducatie, dirigenten en orkestcoördinatoren over de vorderingen van de leerlingen. Het doel hiervan is het verhogen van het muzikale niveau en de doorstroming van muzikanten naar een volgend orkest te bevorderen.

Opleidingsplan

Lessen
Het maken van muziek begint met het kiezen van een instrument.

Het is altijd mogelijk om een proefles te volgen op het instrument naar keuze. En als de keuze nog niet gemaakt is, kunnen we hierin meedenken. De aanstaande muzikant kan meteen starten met een blaas- of slagwerkinstrument, maar voor jonge leerlingen is er ook de mogelijkheid om te beginnen met het bespelen van de blokfluit in een groepje. Deze lessen op blokfluit worden door onze vereniging gegeven. Aan het einde van die lessen, wordt de leerling en zijn/ haar ouders begeleid in de keuze voor een instrument. Dat kan een blaas- of slagwerkinstrument zijn.

Als er een keuze is gemaakt voor een instrument, worden leerlingen stap voor stap opgeleid voor het eerste muziekdiploma. Hiertoe moet een theorie- en een praktijkexamen worden afgelegd. Deze opleiding wordt gegeven door een docent welke gespecialiseerd is op het specifieke instrument.

Onze leerlingen volgen opleidingen gericht op de zogenaamde HaFaBra (Harmonie Fanfare Brassband). Deze opleiding kent de examens A, B, C en D, waarbij D het hoogste niveau is in de amateurmuziek.

Onze orkesten
Na ongeveer 1 jaar les starten leerlingen in de opleidingsgroep.  Leerlingen stromen naar het harmonie-orkest door indien het voldoet aan het niveau, als beschreven in het onderwerp “Orkesten”. Het daadwerkelijke moment van doorstromen wordt bepaald in overleg tussen muzikant (en eventueel de ouders), dirigent en orkestcoördinator.

Opleiding slagwerk
Slagwerkers voor harmonie- en fanfare -orkesten bespelen meerdere instrumenten en worden daarom breed opgeleid. Leerlingen leren het notenschrift en het bespelen van kleine trom , drumstel maar ook melodische instrumenten zoals marimba en xylofoon. Dat wil ook zeggen dat er steeds gewisseld wordt van instrument afhankelijk van welke muziekstukken er gespeeld worden.

De opleiding voor slagwerk is ondergebracht bij Beat It Muziekeducatie en is HaFa (Harmonie-Fanfare) gericht. Na een periode les kan men deelnemen in de opleidingsgroep voor het slagwerk, waarna doorstroom naar de slagwerkgroep mogelijk is. Daarnaast worden slagwerkers gevraagd te ondersteunen bij de andere orkesten, bijvoorbeeld de opleidingsgroep en het harmonie orkest.

De slagwerklessen worden lokaal gegeven, bijvoorbeeld in de Beckart in Nijnsel en de Brink in Eerde. Net zoals bij de blazers kunnen diploma’s A, B, C en D behaald worden.