Commissies

Naast het bestuur zijn er diverse commissies die hun eigen aandachtsgebied binnen de vereniging hebben, bijvoorbeeld concerten, opleidingen en PR & Communicatie. In elke commissie zit een bestuurslid en dat is de contactpersoon tussen commissie en bestuur.

Commissie Orkesten
De commissie ziet toe op het naleven van de muzikale doelstelling van de vereniging (hoogste klasse, goede opleiding en doorstroming) en voert overleg met de dirigenten hoe dit doel te bereiken.  

De commissie staat onder voorzitterschap van het bestuurslid orkesten en verder wordt ieder orkest vertegenwoordigd door een lid van het betreffende orkest. 

Tot het takenpakket van deze commissie behoren o.a.   

 • Contactpersoon tussen dirigent en orkest
 • Vertrouwenspersoon voor de leden van het orkest
 • Oplossen van interne conflicten
 • Communicatieverzorger binnen het orkest over zaken zoals optredens, partijverdeling, repetitietijden, informatieverstrekker vanuit bestuur naar orkest en vanuit orkest naar bestuur
 • Opnemen van aan- en afmeldingen van orkestleden bij repetities en concerten en vastlegging hiervan en melding aan dirigent
 • Maakt in overleg met de dirigent per orkest een voorstel concert jaarprogramma inclusief keuze van thema en bladmuziek en draagt dit voor aan het bestuur ter goedkeuring

Commissie Faciliteiten
De commissie faciliteiten is vooral intern gericht en is belast met facilitaire zaken zoals:  

 • Kleding, uniformen, standaards  
 • Opslag
 • Vastleggen repetitieruimte
 • Instrumenten (aan-/verkoop, onderhoud, reparatie, inname en uitgifte van verenigingsinstrumenten)
 • Muziekarchief: aankoop, beheer en uitgifte van bladmuziek
 • Vervoer van instrumenten en eventueel leden 

Commissie Concerten
De commissie concerten wordt gevormd door tenminste 1 lid van elk orkest en het bestuurslid Concerten neemt plaats in deze commissie. 
Deze commissie is verantwoordelijk voor operationele zaken rondom concerten. Dit betreft: zaalkeuze, -inrichting en -aankleding, licht en geluid, podium, artiesten, catering (hapjes en drankjes), entreekaart verkoop, bemanning, opruimen en schoonmaken.

De commissie kan bij het uitvoeren van zijn taken worden ondersteund door andere commissies en leden van de vereniging. De commissie concerten is verantwoordelijk voor het financiële resultaat van elk concert conform het goedgekeurde budget.

Jeugdactiviteiten worden ook door de commissie concerten georganiseerd. 

Commissie Opleidingen
Contactpersoon vanuit het bestuur voor deze commissie is het bestuurslid Opleidingen. 

De taken van deze commissie zijn:  

 • Begeleiding leden in opleiding  
 • Bewaken (resultaatmeting en vastlegging) van de opleidingsvorderingen van jeugdleden en het contact daarover met de ouders, docenten en Phoenix Cultuur en Beat It Muziekeducatie 

Commissie PR & Communicatie
De aandachtsgebieden van deze commissie zijn:  

 • Interne communicatie naar onze leden 
 • Externe communicatie gericht op naamsbekendheid: het promoten van concerten en optredens, contacten met pers  
 • Sociale media  

Het bestuurslid PR & Communicatie is onderdeel van deze commissie. 

Commissie Sponsoring
Deze commissie richt zich op:  

 • Inrichten sponsorpakketten  
 • Inrichten vriendenpakketten
 • Marktbenadering