Contributie

De huidige contributie en lesgeldstructuur is nog gebaseerd op de oude subsidieregelingen van de voormalige gemeentes Sint-Oedenrode en Veghel. Vanaf 1 januari 2019 zal er door de gemeente Meierijstad een nieuw subsidiebeleid worden ingevoerd, waar de muziekvereniging het beleid rondom contributie en lesgeld op zal aanpassen.

Onderstaande regelingen gelden voor de leden die vanuit Harmonie Nijnsel lid zijn geworden van Muziekvereniging Meierijstad. Oud-leden van Muziekvereniging EDB hebben andere regels. Zodra Muziekvereniging Meierijstad het beleid omtrent contributie en lesgeld opnieuw heeft vastgesteld, zal deze tekst worden aangepast. 

De contributie is als volgt: 

  • €200 voor leden van 18 jaar en ouder. Voor dit bedrag kan gebruik gemaakt worden van een instrument, kunnen leden deelnemen aan repetities en optredens en worden zij voorzien van muziek. 
  • 150 voor leden, jonger dan 18 jaar. Voor dit bedrag kan gebruik gemaakt worden van een instrument, kunnen leden deelnemen aan repetities en optredens en worden zij voorzien van muziek.

Indien er meerdere leden op hetzelfde adres wonen, krijgt het 2e lid en meer een korting van 10% op de contributie. 

Naast de contributie voor het lidmaatschap, dat aan de vereniging moet worden betaald, loopt ook het lesgeld en de subsidie van de gemeente via de muziekvereniging. Het lesgeld wordt door de lesgevende instantie (veelal Phoenix) bij Muziekvereniging Meierijstad in rekening gebracht, daarnaast ontvangt de muziekvereniging subsidie van de gemeente voor leerlingen en is er vanuit de vereniging een bijdrage in de opleiding. Deze bedragen worden met elkaar verrekend en het saldo van deze berekening wordt bij de leerling in rekening gebracht. 

Eén van de doelen van Muziekvereniging Meierijstad is om jong muzikaal talent te ontwikkelen en daarmee het niveau van de vereniging te verhogen. Hiertoe worden leerlingen gestimuleerd om na het behalen van hun B-diploma, door te gaan met de muziekopleiding en ook het C- en daarna D-diploma te behalen. Om dit te bevorderen krijgt de leerling van de vereniging een tegemoetkoming in de opleidingskosten. Deze is € 100 per jaar voor leerlingen tot en met 18 jaar, die aansluitend op het behalen van het B-diploma een C-opleiding (en eventueel daarna D-opleiding) volgen, gedurende maximaal 2 jaren per diploma in aanloop naar het behalen van het betreffende diploma. De bijdrage wordt direct op de factuur van de muziekvereniging aangaande opleidingskosten verrekend. 

We gaan ervan uit dat leden van 19 jaar en ouder zelf hun muziekopleiding bekostigen. 

Voor prijzen van muziekopleiding bij Phoenix Cultuur, kijk op de website van Phoenix Cultuur. De slagwerkleerlingen hebben les bij Beat-it Muziekeducatie, kijk voor hun prijzen op hun website.