Geschiedenis

Muziekvereniging Meierijstad vindt zijn oorsprong in Harmonie Nijnsel en Muziekvereniging EDB uit Eerde.

Harmonie Nijnsel
Harmonie Nijnsel is in 1920 opgericht onder de naam Fanfare Sint Antonius van Padua door de toenmalige pastoor Panken. De fanfare was opgericht om kerkelijke activiteiten luister bij te zetten. In 1985 vond de omvorming plaats van fanfare naar harmonieorkest. In deze vorm promoveerde het orkest in 2007 naar de 1ste divisie.

De oude logo's van de harmonie:

Een archieffoto uit 1926:

Rond de eeuwwisseling verdween de naam Harmonie Sint Antonius van Padua meer naar de achtergrond en werd de vereniging Harmonie Nijnsel genoemd. De vereniging begint steeds meer een regionale functie te vervullen. De tijd is voorbij dat de leden alleen uit Nijnsel komen. Het grootste gedeelte van de leden komt zelfs uit Sint-Oedenrode. Daarnaast zijn er steeds meer leden afkomstig uit plaatsen buiten de gemeente Sint-Oedenrode, zoals uit Eindhoven, Veghel en Oirschot. De vereniging is op dat moment het grootste muziekgezelschap in de gemeente Sint-Oedenrode.

Muziekvereniging EDB
Fanfare De Echo der Bergen uit Eerde is opgericht in 1942. Midden in de oorlog richt pastoor Willenborg de fanfare op. In 1955 wordt er overgegaan tot oprichting van een tamboerkorps welke in 1961 omgedoopt werd tot drumband. Vanaf die tijd mogen ook vrouwen meedoen.

Het oude logo van de muziekvereniging:Een archieffoto:

In 2016 krijgt Fanfare De Echo der Bergen een andere naam: Muziekvereniging EDB. Men hoopt door andere instrumenten toe te laten en geen fanfaremuziek meer te spelen, meer jeugd aan te trekken. Op 9 juni 2018 heeft Muziekvereniging EDB een geweldig concert neergezet. In de week erna heeft het blazersensemble besloten om te stoppen. De drumband die al een aantal jaren omgeturnd was naar een slagwerkgroep, besloot om door te gaan.

Samen verder
In 2016 werd door Harmonie Nijnsel de conclusie getrokken dat het waarschijnlijk niet mogelijk zou zijn om op lange termijn het hoofd boven water te houden. Het bestuur ging op zoek naar een fusiepartner in de omringende plaatsen. Toen na een jaar gezamenlijk overleg het fusieplan door de leden van de beoogde fusiepartner werd verworpen, besloten de leden van Harmonie Nijnsel unaniem het plan te omarmen en toe te passen in een nieuwe vereniging.

Aangezien Muziekvereniging EDB uit Eerde al eerder geïnteresseerd was om in de geplande fusie deel te nemen, hebben Harmonie Nijnsel en Muziekvereniging EDB elkaar gevonden. In de zomervakantie van 2018 is de omvorming naar Muziekvereniging Meierijstad gemaakt. Met het regelen van een repetitieruimte midden in Meierijstad, de voorbereidingen voor de eerste repetities, besprekingen met Phoenix Cultuur en Beat It Muziekeducatie en nog veel meer. Op 20 augustus startten de slagwerkers van de nieuwe vereniging en op 21 augustus was de eerste repetitie van het nieuwe harmonieorkest.

De leden van Muziekvereniging Meierijstad wonen in Nijnsel, Eerde, Sint-Oedenrode, Boskant, Veghel, Uden, Oirschot, Mill, Son en Breugel en Geldrop. Daarmee wordt de regionale functie van de vereniging meteen duidelijk.