Opleiding

Muziek maakt slim!
(bron: www.muziekmaaktslim.nl; een website die de moeite waard is en nog meer informatie bevat!).

Muziek maken is leuk en uitdagend. En omdat zowel de sociale ontwikkeling van kinderen alsmede het samen een resultaat neerzetten ontzettend belangrijk is, dragen wij onze jeugd een warm hart toe. Ook volwassen leerlingen kunnen bij onze vereniging terecht.

Opleiden is een speerpunt van de vereniging. Voor de leerlingen met blaasinstrumenten zoeken we hiervoor nadrukkelijk de verbinding met Phoenix Cultuur, die zowel in Sint-Oedenrode als in Veghel gevestigd is.

Begeleiden van leden in opleiding

In het bestuur is Veerle van de Biggelaar aangesteld dit te begeleiden samen met de opleidingscommissie.

Deze commissie meet en legt de voortgang van de muzikanten in opleiding vast en voert regelmatig overleg met ouders, docenten, Phoenix Cultuur, dirigenten en orkestcoördinatoren over de vorderingen van de leerlingen. Het doel hiervan is het verhogen van het muzikale niveau en de doorstroming van muzikanten naar een volgend orkest te bevorderen.

Opleidingsplan

Opleiding blaasinstrumenten:
Het maken van muziek begint met het kiezen van een instrument.

Het is altijd mogelijk om een proefles te volgen op het instrument naar keuze. En als de keuze nog niet gemaakt is, kunnen we hierin meedenken.

Als er een keuze is gemaakt voor een instrument, worden leerlingen stap voor stap opgeleid voor het eerste muziekdiploma. Hiervoor moet een theorie- en een praktijkexamen worden afgelegd. Deze opleiding wordt gegeven door een docent welke gespecialiseerd is op het specifieke instrument.

Onze leerlingen volgen opleidingen gericht op de zogenaamde HaFaBra (Harmonie Fanfare Brassband). Deze opleiding kent de examens A, B, C en D, waarbij D het hoogste niveau is in de amateurmuziek en worden gegeven door Phoenix Cultuur.

Opleiding slagwerk:
Slagwerkers voor harmonie- en fanfare orkesten bespelen meerdere instrumenten en worden daarom breed opgeleid. Leerlingen leren het notenschrift en het bespelen van kleine trom, drumstel, maar ook melodische instrumenten zoals marimba en xylofoon. Dat wil ook zeggen dat er steeds gewisseld wordt van instrument afhankelijk van welke muziekstukken er gespeeld worden.

Marcel van Wensen, dirigent van de slagwerkgroep, verzorgt de lessen voor de leerlingen die slagwerk spelen. Na een jaar les kan men deelnemen in het opleidingsorkest WIU of bij voldoende niveau bij de slagwerkgroep.

De slagwerklessen worden gegeven in 'De Brink' in Eerde. Net zoals bij de blazers kunnen diploma’s A, B, C en D behaald worden.

Onze orkesten:
Na ongeveer 1 jaar les starten leerlingen in de opleidingsgroep. Leerlingen stromen naar het harmonieorkest of slagwerkgroep door als ze voldoen aan het niveau. Het daadwerkelijke moment van doorstromen wordt bepaald in overleg tussen muzikant (en eventueel de ouders), dirigent en orkestcoördinator.